Welkom op onze website

Elke reis begint met een eerste stap.

Algemene voorwaarden.


Bij inschrijving voor trainingen van de voetbalschool Kids Soccer Skills School gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden, die hieronder gesteld worden. Met de klant wordt bedoeld, de verzorgers van het kind wat trainingen komt volgen bij Kids Soccer Skills School. Met deelnemers wordt bedoeld, het kind wat aan de trainingen deelneemt. 

Artikel 1. Betalingsvoorwaarden

1.1     Kids Soccer Skills School biedt een pakket van 12 trainingen exclusief een trainingstenue in de vorm van een strippenkaart, welke persoonsgebonden is. De kosten hiervoor bedragen €100,-, dit bedrag dient de klant ten alle tijden voor aanvang van de eerste training te voldoen. Als de klant dit niet doet zal het kind niet kunnen beginnen met de trainingen, de betalingsverplichting blijft echter wel bestaan. de strippenkaart is 5 maanden geldig vanaf het moment dat de betaling is voldaan.

1.2   Ook bestaat de mogelijkheid om maandelijkse trainingen af te nemen. De kosten hiervoor bedragen bij 1x per week trainen €25,71. Bij 2x per week trainen €50- en bij 3x per week trainen  €75,- per kind, per maand. Bij het berekenen van de maandcontributie hebben we de jaarcontributie in 12 betalingstermijnen (maanden) opgesplitst.

Het is mogelijk om meteen voor maandcontributie  voor te kiezen, het kledingpakket ã €80,- dient dan wel apart aangeschaft te worden.

1.3     De leeftijdscategorieën zijn :
- JO6 (jongeren onder 6)
- JO7
- JO8
- JO9 t/m JO19

1.4     De betaling kan voldaan worden door middel van overboeking op het volgende rekeningnummer:  NL 83 INGB 0007 1472 32, ten name van: kidssoccerskillsschool onder vermelding van de voor en achternaam van de speler en de desbetreffende maand

1.5     Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Kids Soccer Skills School besluiten om de trainingen uit te stellen, de gemiste trainingen worden ingehaald op een, door Kids Soccer Skills School, te bepalen moment.

 

Artikel 2. Annuleringsvoorwaarden 

2.1     In geval van ernstige blessures kunnen de trainingen geannuleerd worden, dit tegen restitutie van het inschrijvingsgeld, naar rato van het aantal trainingen dat het kind zal gaan missen. De klant dient hiervoor wel een doktersverklaring te overleggen.

2.2     Indien de klant kiest voor maandcontributie  is het mogelijk om per half jaar  op te zeggen, met inachtneming van een maand opzegtermijn. 

2.3    Annuleren kan, met inachtneming van artikel 2.1, 2.2, door middel van een mail te sturen naar kidssoccerskillsschool@gmail.com. De annulering is pas definitief als Kids Soccer Skills School hiervan een bevestiging heeft gestuurd. Verneemt de klant niks of krijgt de klant geen bevestiging, dan dient te klant contact op te nemen. De verantwoordelijkheid voor een correcte afmelding ligt bij de klant.

 

Artikel 3.  Aansprakelijkheid en klachten

 3.1     Kids Soccer Skills School, de trainers of de beheerder van de accommodatie waar Kids Soccer Skills School gebruik van maakt, kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vernieling, of letsel aangebracht door derden.

3.2     Klachten kunt u per mail richten, aan de trainers, naar kidssoccerskillsschool@gmail.com. Er zal ten alle tijden gereageerd worden op een klacht, hoe deze behandeld zal worden is afhankelijk van het soort klacht.


Artikel 4. Gedragsregels

 4.1   Ieder kind dient bij inschrijving een eigen tenue van Kids Soccer Skills School, bestaande uit een t-shirt (voorzien van ksss logo), korte broek ,voetbalsokken en volledig trainingspak  aan te schaffen voor €80. Het is verplicht deze tijdens de trainingen te dragen. Daarnaast is het verplicht om (kunstgras) voetbalschoenen te dragen.

4.2   Iedere deelnemer en ook de verzorgers dienen zich ten alle tijden correct te gedragen en aanwijzingen van de trainers te volgen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen.

4.3   Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.  


Artikel 5.  Verzuim en afgelasting

 5.1   Een verzuimde training kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het onder artikel 4 genoemde vindt er geen restitutie van het inschrijvingsgeld plaats.

5.2   Wanneer de training door toedoen van de trainers wordt afgelast, bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of gebeurtenissen binnen de privésituatie van een trainer, zal deze wel ingehaald worden. Communicatie hierover verloopt via de website, facebook of via het mailadres wat de klant heeft opgegeven bij inschrijving.

5.3   De Voetbalschool is vrij in de bepaling wanneer afgelaste trainingen worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.  

5.4 Kids Soccer Skills School behoudt het recht voor om trainingen te annuleren in de vakantieperiodes van regio Noord. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats. Ook zal de training niet ingehaald kunnen worden.

5.5 Indien een training op een erkende feestdag valt zal deze geannuleerd worden. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats. Ook zal de training niet ingehaald kunnen worden.

5.6 De trainingen van Kids Soccer Skills School komen te vervallen indien het sportcomplex van Sv Lelystad 67 gesloten is. Er vindt geen restitutie plaats van de contributie en de trainingen kunnen niet ingehaald worden.


Artikel 6. Accomodaties

 6.1   Kids Soccer Skills School streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties.

6.2   Kids Soccer Skills School behoudt zich het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie, deze zal wel in dezelfde gemeente zijn. Hierover zullen tijdig  deelnemers worden ingelicht.  


Artikel 7. Overig

 7.1   De klant is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn gegevens, zodat Kids Soccer Skills School de klant altijd kan contacteren. Hierbij moet gedacht worden aan het doorgeven van wijzigingen betreffende woon- of postadres, telefoonnummer of e-mailadressen. Vrijwel alle communicatie zal verlopen via de mail.

7.2   Alle audio en/of visuele opnames door Kids Soccer Skills School ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Kids Soccer Skills School. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Kids Soccer Skills School het recht beelden te gebruiken voor commerciele en promotionele doeleinden van Kids Soccer Skills School. Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de activiteit schriftelijk aan te geven aan de directie van Kids Soccer Skills School.

 

KvK-nummer: 65188438